top of page

Verzamel-

bundels

Vanaf 1963

Werk van de auteur werd ook opgenomen in diverse verzamelbundels, te weten:

Kijk eens in de spiegel. Cabaretliedjes.
De Arbeiderspers, Amsterdam, 1963.

Wie is die… Auteurs van Singel 262.
Querido, Amsterdam, 1966.

Dichters bij de Bezige Bij. Bloemlezing.
De Bezige Bij, Amsterdam, 1984.

 

Zadkine.

Rotterdamse Kunststichting, Rotterdam, 1985.

 

Astie de klok hoort slaan. Boek over Erasmus.
Ad. Donker, Rotterdam, 1986.

Toen wij… 
Stichting Gezinsverzorging Het Groene Kruis Rotterdam, 1987.

 

World Trade Center. Gedichten.
Robbemond, ’s-Gravendeel, 1987.

 

Hommage aan Willem A. Donker. 
Liber amicorum. Rotterdam, 1988.

 

Voor de taal pleiten als de taal pleite is.
Bariet, Ruinen, 1989.

 

Rotterdam gehakt uit marmer. Poëzie.
Ad. Donker, Rotterdam, 1990.

 

Rotterdam ongebroken. Poëzie.
Stadspartij, z.j.

 

Hé, de Hef. Een kranige brug.
Duo/Duo, Rotterdam, 2000.

 

Boulevard in Poëzie. 
Stichting Boulevard, Rotterdam, 2002.

 

Rotterdam, de stad in gedichten. 
Uitgeverij 521, Amsterdam, 2002.

 

Onder de trap. Het bombardement.
Uitgave Wim de Boek e.a., 2006.

 

Ooggetuigen van de Rotterdamse geschiedenis.
Bert Bakker, Amsterdam, 2008.

  • LinkedIn Social Icon
bottom of page